Давня Синьолицівка чи Сінолицівка? (міркування про давню назву сучасної Солоницівки та її походження)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті відзначається актуальність дослідження географічних назв, подаються деякі методичні засади їх аналізу. У ній також відзначено основні етапи становлення, розвитку топоніміки як науки. Головна ж увага в цій статті приділена давній назві сучасної Солоницівки (селище міського типу Дергачівського району Харківської області). З посиланням на різні джерела доведено, що цей населений пункт у XVII—XIX ст. називався Сінолицівкою. Розкрите також і походження цієї назви.

Опис

The article concerns topicalities of geographical names research; several methodological principles of their analysis are presented. Basic periods of formation and development of toponymy as science are also mentioned. The main attention in this article is devoted to the old name of modern Solonitsevka (an urban village of Dergachevsky district of Kharkov region). According to different sources one can prove that this name settlement was called Senolitsevka in XVII-XIX centuries. The origin of this name has also been discovered.

Ключові слова

топоніміка, ойконім, географічна назва, Солоницівка, Сінолицівка

Бібліографічний опис

Сердега Р.Л. Давня Синьолицівка чи Сінолицівка? (міркування про давню назву сучасної Солоницівки та її походження) / Р.Л. Сердега // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 846. Сер.: Філологія. – Вип. 56. – С. 40 – 44.