Лінгвокультурна константа батько та особливості її образно-семантичної реалізації в художніх світах сучасної української поезії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті розглянуто семантику однойменного етносимволу, що становить основу словообразу батько в сучасних поетичних контекстах різних авторів. Зосереджено увагу на аналізі конкретних стилістичних засобів і прийомів відтворення визначальних рис батька передусім як рідної, близької серцю людини, переданню його ролі в суспільстві та в житті своєї родини, зокрема дітей. Простежено тенденцію до реалізації глибинної семантики: словесний образ батько виступає символом життя, його нескінченності.

Опис

Калашник Юлія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

лінгвокультурна константа, етнознак, словообраз, символ, контекст

Бібліографічний опис

Калашник Ю.І. Лінгвокультурна константа батько та особливості її образно-семантичної реалізації в художніх світах сучасної української поезії / Калашник Юлія Іванівна // Незгасимий СЛОВОСВІТ: Збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Калашника / Уклали Микола Філон, Тетяна Ларіна. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 441 - 448