Дитина в картині світу радянського соціального плакату

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Досліджено радянський соціальний плакат, обов’язковим суб’єктом або об’єктом якого є дитина. З’ясовано роль соціального плакату у формуванні суспільної картини світу, його семантико-проблемне наповнення, спрямоване на соціальну інтеграцію дитини. The soviet social poster, in which a child is a preconditional subject or an object, is studied. The role of a social poster in forming the social picture of the world, its both semantic and problematic filling, oriented on the social intergration of a child is found out.

Опис

Нечаєва Наталя Володимирівна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

soviet social poster, child, social picture of the world, радянський соціальний плакат, дитина, суспільна картина світу

Бібліографічний опис

Нечаєва Н.В. Дитина в картині світу радянського соціального плакату / Н.В. Нечаєва // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1027. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 4. – С. 212-217.