Економіка туристичного підприємства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм і рекреація»)

Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить програму навчальної дисципліни, методичні матеріали до практичних занять, організаційно-методичні рекомендації до самостійної роботи студентів та проведення контролю знань, теоретичні питання для підготовки до підсумкового контролю. Методичні рекомендації розроблені для студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація».

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS, туризм, рекреація, туристичні підприємства, господарська діяльность, управління обсягами, підприємницька діяльність, економічні ресурси, матеріальні ресурси, господарсько-фінансова діяльність, доходи підприємств, поточні витрати та собівартість послуг, прибуток та рентабельність, ціна туристичного продукту, ціноутворення, інвестиційна діяльність, бізнес-планування, підприємства туристичної сфери

Бібліографічний опис

Економіка туристичного підприємства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм і рекреація») / уклад. Г. І. Гапоненко, О. В. Євтушенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 72 с.