Європейська дипломатія у ХХІ столітті : науково-практичний круглий стіл (3 ; 2020 ; Харків) : матеріали

Анотація

До матеріалів науково-практичного круглого столу увійшли тези доповідей науковців, викладачів та студентів, які займаються проблематикою європейської дипломатії. Публікації присвячені викликам, які постали перед Європейською дипломатією в ХХІ столітті: трансформація публічної дипломатії ЄС в умовах глобалізації; еволюція сучасної моделі дипломатії: традиції та новації; дипломатичні відносини між Україною та ЄС: історія, сучасний стан і перспективи; цифрова дипломатія та інформаційна безпека. У матеріалах збережено стиль, орфографію, пунктуацію авторських текстів. Відповідальність за зміст доповідей несуть автори цих доповідей

Опис

Рекомендовано до видання рішенням Вченої Ради факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 7 від 22.12.2020)

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES

Бібліографічний опис

Європейська дипломатія у ХХІ столітті : науково-практичний круглий стіл (3 ; 2020 ; Харків) : матеріали / за ред. О.М. Доценко, Л.В. Новікової, А.О. Червяцової. - Xарків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2021. -137 с.