Основні напрями підвищення продуктивності сільськогосподарських земель в аспекті рослинництва Харківської області

Анотація

Стаття присвячена питанню збереження та підвищення продуктивності сільськогосподарських земель Харківської області в аспекті рослинництва. Приділено увагу антропогенним факторам, які можуть позитивно впливати на продуктивність сільськогосподарських угідь. Проаналізовано просторово-часові особливості внесення мінеральних та органічних добрив в сільськогосподарські землі. Приділено увагу проблемі застосування інноваційних систем ведення землеробства і впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур з метою підвищення продуктивності земель сільськогосподарського призначення.

Опис

Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія». – Випуск № 1049. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013

Ключові слова

земельні ресурси, земельний фонд, сільськогосподарські угіддя, раціональне землекористування, оптимізація структури землеробства, продуктивність, система землеробства

Бібліографічний опис