Суб’єкти політичного процесу глобального рівня та Україна: деякі тенденції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Інтенсифікація та багатовимірність політичного життя на глобальному рівні зумовлює поширення його розуміння не як простої суми зовнішньої політики держав, а у якості складного політичного процесу з власною логікою. Стаття присвячена дослідженню суб’єктів, сутності, та голових сучасних тенденцій політичного процесу глобального рівня. Автором також розглядаються головні форми і перспективи участі Україні у глобальних політичних відносинах.

Опис

Ключові слова

політичне життя, зовнішня політика держави

Бібліографічний опис

Біденко Ю.М. Суб’єкти політичного процесу глобального рівня та Україна: деякі тенденції // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер. «Питання політології». – 2008. – № 796, вип. 11. – С. 73 – 78