Університет імені В.Н. Каразіна на мапі Харкова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті досліджено урбаноніми Харкова, в яких відображуються університет та люди, пов’язані з цим вищим навчальним закладом. Визначено дорожньо-вуличні номінації, диференційовано їх відповідно до прийнятої класифікації у хронологічному порядку щодо появи на карті міста. Подано характеристику урбанонімів за групами: оргононіми, етноніми та антропононіми. Антропононіми, у свою чергу, поділено на кілька груп за принципом приналежності до університету і причини появи назви. Виокремлюючи урбаноніми, виявлено широкий спектр назв, пов’язаних із університетом. В статье исследованы урбанонимы Харькова, в которых запечатлены университет и связанные с ним люди. Определены дорожно-уличные номинации, дифференцировано их по существующей классификации в хронологической последовательности относительно их появления на карте города. Определена характеристика урбанонимов по группам: оргононимы, этнонимы и антропононимы. Антропононимы, в свою очередь, разделены на несколько групп относительности принадлежности к университету и причины появления названия. При выделении урбанонимов выявлен широкий спектр названий, связанных с университетом. The article deals with the urbanonyms of Kharkiv reflecting the university and people associated with this higher education institution. The author defines such nominations of the street-road system and differentiate them according to the classification in the chronological order of their appearance on the map of the city. It is determined which of the names are included in such groups as orgononyms, ethnonyms and anthroponyms. The category «anthroponymy» is also divided into several groups: belonging to the university, and the reasons for the appearance of the name. Highlighting the urbanonyms, the author revealed a broad range of names associated with the university.

Опис

Ключові слова

Харків, університет, урбаноніми, топоніми, найменування/перейменування, оргононіми, етноніми, антропоніми, Харьков, университет, урбанонимы, топонимы, наименование/переименование, оргононимы, этнонимы, антропонимы, Kharkiv, the university, urbanonymy, toponymy, name/rename, orgononyms, ethnonyms, anthroponyms

Бібліографічний опис

Дьякова О. В. Університет імені В.Н. Каразіна на мапі Харкова / О. В. Дьякова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2014. - № 1138: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 19. - С. 31-43.