Основи наукових досліджень : методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить програму навчальної дисципліни, методичні матеріали до семінарських занять, організаційно-методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти та проведення контролю знань, методичні рекомендації до написання науково-дослідних (індивідуальних) робіт, теоретичні питання для підготовки до підсумкового контролю. Методичні рекомендації розроблені для здобувачів вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Опис

Навчальне видання. В авторській редакції. Методичні рекомендації до написання науково-дослідних (індивідуальних) робіт.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, наука, наукове дослідження, Інформація, інформаційне забезпечення, пошук інформації, методологічні основи наукових досліджень, методи наукового пізнання, методи емпіричного рівня дослідження, методи теоретичного рівня дослідження, методи теоретичного дослідження, оформлення результатів досліджень, міжнародні відносини, суспільні комунікації, а регіональні студії, вища освіта, основи наукових досліджень, наукова картина світу, наукове дослідження, методичні рекомендації

Бібліографічний опис

Основи наукових досліджень : методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії») / уклад. І. О. Панова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 46 с.