Із філологічної спадщини Харківського університету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Філологічна думка в Харківському університеті має давні традиції. Кожен етап розвитку alma mater, починаючи з моменту заснування навчального закладу і закінчуючи сьогоденням, пов’язаний із діяльністю багатьох знакових для вітчизняної та зарубіжної філологічної науки постатей, зокрема таких, як І. І. Срезнєвський, О. О. Потебня, Д. М. Овсянико- Куликовський, М. Ф. Сумцов, Л. А. Булаховський, М. М. Баженов, О. М. Фінкель, Ю. В. Шевельов, З. С. Голубєва, Г. І. Шкляревський, Ф. Х. Широкорад, Р. М. Піддубна та інші. Філологічна традиція в Харківському університеті представлена й іншими іменами, можливо, менш відомими, але не менш значущими для становлення й розвитку Харківської філологічної школи. Одне з таких імен – Іван Євсійович Срезнєвський, професор Харківського університету, батько видатного славіста І. І. Срезнєвського, 200-літній ювілей з дня народження якого буде відзначатися 13 червня 2012 року. І. Є. Срезнєвський (6.03.1770–06.10.1819) – письменник, поет, перекладач, професор Харківського університету.

Опис

Педченко Людмила Вадимівна, к. філол. н., доцент, завідувач кафедри російської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Філон Микола Іванович, к. філол. н., доцент, завідувач кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

Срезнєвський І.Є., Харківський університет, професор Харківського університету

Бібліографічний опис

Педченко Л.В. Із філологічної спадщини Харківського університету / Л.В. Педченко, М.І. Філон // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 994. Сер.: Філологія. – Вип. 64. – С. 276–281