Вірменська наукова інтелігенція міста Харкова (друга половина XX – поч. XXI ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Мчедлов-Петросян, Петросян, Флорікян, Антонян, Георгіянц, Кочарян, Давидянц, Терзіян, Геворкян, Епоян, Вартанян

Бібліографічний опис

Кочарян Сурен. Вірменська наукова інтелігенція міста Харкова (друга половина XX – поч. XXI ст.) / Сурен Кочарян // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 23 квітня 2010 р.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 174 – 175