Фінансова криза та демократія: вплив фіскальної дисципліни на політичні процеси в Єврозоні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Досліджується вплив поточної фінансово-економічної кризи в ЄС на демократичні процеси в центрі, периферії та на наднаціональному рівні цього інтеграційного об'єднання. На прикладі спроб подолання боргової кризи в Греції в 2010-2012 рр. стверджується, що політика фіскальної дисципліни, яка застосовується на периферії ЄС під тиском міжнародних кредиторів, призводить до згортання демократичних процесів в цих країнах. На наднаціональному рівні ЄС помітна тенденція до частішого використання механізму кондиціональності, шляхом якого міжнародні фінансові еліти отримують потужні важелі впливу на політичні процеси в Єврозоні. The article examines the impact of current financial-economic crisis in EU on democratic processes in centre, periphery and supranational level of this integration entity. Based on the casestudies of debt crisis in Greece in 2010-2012 the argument is put forward that the fiscal discipline policy that is applied in the periphery of EU under the influence of international creditors results in the degradation of democracies in these countries. At the same time, at the supranational level of EU the trend of frequent utilization of conditionality mechanisms is evident. It is aimed at leveraging political processes in Eurozone by the international financial elite.

Опис

Ключові слова

фінансова криза, фіскальна дисципліна, демократія, Єврозона, периферія, financial crisis, fiscal discipline, democracy, Eurozone, periphery

Бібліографічний опис

Гольцман К.О. Фінансова криза та демократія: вплив фіскальної дисципліни на політичні процеси в Єврозоні / К.О. Гольцман // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1073. – 2013. – С. 163-167