Просторово-часовий аналіз системи освіти Луганської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014-06-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті представлені результати просторово-часового аналізу системи освіти Луганської області. Наведені ме- тодичні положення застосування кластерного аналізу та графоаналітичного методу багатовимірної класифікації суспільно-географічних об’єктів у дослідженні регіональної системи освіти. Проведено групування територіальних одиниць Луганської області з урахуванням просторово-часових особливостей розвитку їх систем освіти. Виявлені закономірності у розвитку системи освіти регіону на основі порівняння результатів застосованих методів дослідження

Опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013

Ключові слова

регіональна система освіти, просторово-часовий аналіз, кластерний аналіз

Бібліографічний опис