Туристичний імідж регіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У колективній монографії досліджуються проблеми формування туристичного іміджу регіону. Туристичний імідж розглядається як чинник забезпечення конкурентоспроможності території, практика товаризації унікального ціннісного послання місцевої культури і формування регіональної економіки ексклюзивності. Основну увагу зосереджено на обґрунтуванні перспектив створення туристичного іміджу Харківської області на основі теоретичних напрацювань у галузі іміджевої політики та великого міжнародного досвіду. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку туристичного бізнесу.

Опис

Ключові слова

туристичний імідж, туристичний бренд, туристичний образ, туристичний бізнес, міжнародний туризм, Маркетингова стратегія, туристичний маркетинг, туристична привабливість, конкурентоспроможність, туристична дестинація, Харківська область, Харків

Бібліографічний опис

Туристичний імідж регіону : монографія / за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 312 с.