Попередні відомості про гриби та грибоподібні організми Національного природного парку «Дністровський каньйон»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Херсон : Херсонський державний університет

Анотація

Під час дослідження мікобіоти Національного природного парку «Дністровський каньйон» (Тернопільска обл.) виявлено 337 видів грибів та грибоподібних протистів, серед них 25 належать до відділу Myxomycota, 2 – Zygomycota, 192 – Ascomycota та 118 – Basidiomycota. Чотири види (Neocucurbitaria prunicola, Neomedicopsis prunicola, Polyscytalum neofecundissimum та Roussoella euonymi) нещодавно були описані одним з авторів статті як нові для науки. 21 вид з території дослідженого національного парку є новими для України. Це Acremonium domschii, Arachnocrea stipata, Bertiella rhodospila, Ceratostomella pyrenaica, Colletotrichum eryngiicola, Cosmospora arxii, Dialonectria diatrypicola, Fenestella media, Hypomyces subiculosus, Isaria fumosorosea , Massaria campestris, Nectriopsis oropensoides, Parafenestella rosacearum, Pseudocosmospora eutypae, P. eutypellae, P. hypoxylicola, Repetophragma inflatum, Stylonectria carpini, Thyronectria rhodochlora, Tolypocladium microsporum та Tympanosporium parasiticum. Ще 17 видів є рідкісними. Серед них три Kavinia himantia, Mucronella calva та Xylobolus frustulatus є видами-індикаторами корінних, добре збережених лісів. Серед зібраних грибів переважна більшість є ксилофільними (181 вид) та мікофільними (69 видів). Гриби решти екологічних груп у парку залишаються майже недослідженими.
As a result of a study of the mycobiota of the Dnistrovskyi Canyon National Nature Park (Ternopil Region, Ukraine), 337 species of fungi-like protists and fungi were found: 25 species belong to slime molds, 2 – to Zygomycota, 192 – Ascomycota and 118 – Basidiomycota. Four species Neocucurbitaria prunicola, Neomedicopsis prunicola, Polyscytalum neofecundissimum, and Roussoella euonymi, recently have been described by one of the authors as new to science. 21 species Acremonium domschii, Arachnocrea stipata, Bertiella rhodospila, Ceratostomella pyrenaica, Colletotrichum eryngiicola, Cosmospora arxii, Dialonectria diatrypicola, Fenestella media, Hypomyces subiculosus, Isaria fumosorosea , Massaria campestris, Nectriopsis oropensoides, Parafenestella rosacearum, Pseudocosmospora eutypae, P. eutypellae, P. hypoxylicola, Repetophragma inflatum, Stylonectria carpini, Thyronectria rhodochlora, Tolypocladium microsporum and Tympanosporium parasiticum, are new to Ukraine. Another 17 are rare species. Among them: Kavinia himantia, Mucronella calva and Xylobolus frustulatus are indicators of natural, well-preserved forests. Among collected fungi the vast majority are xylotrophic (181 species) and fungicolous (69 species). Other ecological groups remain poorly examined.

Опис

Ключові слова

біорізноманіття, гриби, національний парк, Україна, Національний природний парк «Дністровський каньйон»

Бібліографічний опис

Акулов, Олександр Юрійович. Попередні відомості про гриби та грибоподібні організми Національного природного парку «Дністровський каньйон». / О.Ю.Акулов , А.С. Усіченко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2020. - 16 (2). - С. 152–170.