Методика удосконалення рухових якостей і функціональної підготовленості студентів університетів з ураженнями опорно-рухового апарату на заняттях з пауерліфтингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертаційній роботі визначено комплекс антропометричних, функціональних, психофізіологічних характеристик і показників рухових якостей студентів-пауерліфтерів з ураженнями опорно-рухового апарату зі стажем занять 1 і 2 роки та їх однокурсників з аналогічним захворюванням, які не займаються фізичною культурою. Встановлено наявність комплексного позитивного впливу систематичних занять пауерліфтингом на різні системи організму студентів з ураженнями ОРА Виявлено параметри позитивних змін антропометричних показників, нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності, функціональної і рухової підготовленості у студентів університетів з ураженнями ОРА під впливом занять пауерліфтингом від першого до п’ятого курсів. Розроблено оптимальну програму занять пауерліфтингом для першокурсників, яка передбачає використання специфічних і неспецифічних фізичних навантажень у пропорції 60 % і 40 %. Обґрунтовано ефективну методику удосконалення рухових якостей і функціональної підготовленості студентів університетів з ураженнями ОРА для позааудиторних занять пауерліфтингом від першого до п’ятого курсів, використання якої забезпечує не тільки постійне вдосконалення рухових якостей і навичок, але й поліпшення нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності.

Опис

Ключові слова

антропометричний, методика, навантаження, навчання, пауерліфтинг, підготовленість, програма, психофізіологічний, ураження, функціональний, антропометрический, методика, нагрузка, обучение, пауэрлифтинг, подготовленность, поражения, программа, психофизиологический, функциональный, anthropometrical, a technique, loading, teaching, powerlifting, preparedness, diseases, the program, psychophysiological, functional

Бібліографічний опис

Сан Женьцян. Методика удосконалення рухових якостей і функціональної підготовленості студентів університетів з ураженнями опорно-рухового апарату на заняттях з пауерліфтингу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. (13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)). – Харків, 2016. – 20 с.