Зі спостережень над лексикою і поетикою плачу Ярославни: а ркучи (аркучи?)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Статья посвящена анализу звуковой формы и содержания одного из слов, которое является чрезвычайно важным для определения семантической организации плача Ярославны. The article deals with the analysis of phonetic form and intension of a word which is crucial for determining semantic organization of the Weeping of Yaroslavna.

Опис

Ключові слова

плач Ярославни, аналіз звукової форми, семантика

Бібліографічний опис

Філон М.І. Зі спостережень над лексикою і поетикою плачу Ярославни: а ркучи (аркучи?) / М.І. Філон // Фiлологiя : Збiрник наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна - Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна, 2006. - № 1. – С. 66 – 79