Верховенство права — основоположний принцип правової держави: ІХ Науковий круглий стіл молодих вчених, аспірантів та магістрів, 15 грудня 2017 р.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

До збірника увійшли тези наукових доповідей молодих вчених, аспірантів та магістрів, присвячені різним сучасним проблемам становлення громадянського суспільства і правової держави в Україні, які вміщують в себе п‘ять основних напрямів: «Фундаментально-правові та історико-теоретичні проблеми забезпечення прав людини та громадянина при розбудові правової держави», «Сучасні конституційно-правові питання забезпечення прав людини та громадянина», «Цивільно-правові аспекти здійснення та захисту прав людини та громадянина», «Кримінально-правові проблеми забезпечення прав людини та громадянина, правові основи протидії злочинності в сучасних умовах», «Проблеми міжнародного та европейського права».

Опис

Ключові слова

Європейський суд з прав людини, кримінальне провадження, гарантії прав, трудовой договор, оскарження судових рішень, загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, відшкодування моральної шкоди, юридична відповідальність, захист прав трудових мігрантів,, екологічні правовідносини, майнові правовідносини подружжя, реформа медицини, рансплантація, исправительные учреждения, транснаціональна організована злочинність, економічна злочинність, Цивільне право

Бібліографічний опис

Верховенство права — основоположний принцип правової держави: ІХ Науковий круглий стіл молодих вчених, аспірантів та магістрів, 15 грудня 2017 р., м. Харків: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 514 с.