Проблеми візантиністики в дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2009-2011 рр.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Статтю присвячено огляду й аналізу проблем візантиністики в дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні впродовж 2009–2011 рр. Визначено основну проблематику сучасного українського візантинознавства, оцінено перспективи його подальшого розвитку. Статья посвящена обзору и анализу проблем византинистики в диссертационных исследованиях, защищенных в Украине в течение 2009–2011 гг. Определена основная проблематика современного украинского византиноведения, оценены перспективы его дальнейшего развития. The article is devoted to the review and the analysis problems of Byzantine Studies in the dissertational researches, protected in Ukraine within 2009–2011. The basic problematic of modern Ukranian Byzantine Studies have been defined, its further development has been estimated.

Опис

Ключові слова

візантиністика, Візантія, дисертаційне дослідження, Україна, 2009–2011 рр.

Бібліографічний опис

Домановський А. М., Домановська М. Є. Проблеми візантиністики в дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2009-2011 рр. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2012 – № 1006. – Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 15. – С. 109-140.