Харківське історико-філологічне товариство як організатор польових етнографічних досліджень Слобожанщини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Стаття присвячена вивченню польового етнографічного обстеження Слобожанщини Харківським історико-філологічним товариством. Характеризуються всі етапи збирання етнографічних відомостей на Слобожанщині, проведені за сприяння ХІФТ. Аналізується стан організації польової роботи перед ХII Археологічним з’їздом і в наступний період. Розглядається історія створення колекції етнографічного музею при ХІФТ як підсумку польової діяльності товариства. Статья посвящена изучению полевых этнографических изысканий на Слобожанщине Харьковским историко-филологическим обществом. Характеризуются все этапы собирания этнографических сведений на Слобожанщине, проведенных при содействии ХИФО. Анализируется состояние организации полевой работы перед ХII Археологическим съездом и в последующий период. Рассматривается история создания коллекции этнографического музея при ХИФО как итога полевой деятельности общества. The article is devoted to the study of ethnographic field research in Slobozhanschyna Kharkiv Historical and Philological Society. Characterized all stages of ethnographic information on fees Slobozhanschine facilitated by the KHPS. Examines the state of organization of field work before the XII Archaeological Congress and beyond. The history of creating a collection of ethnographic museum at the KHPS as outcome of field activity of the society.

Опис

Ключові слова

Харківське історико-філологічне товариство, етнографічні дослідження, Слобожанщина, ХII Археологічний з’їзд, Харьковское историко-филологическое общество, этнографические исследования, Слобожанщина, ХII Археологический съезд, Kharkiv Historical and Philological Society, ethnographic research, Slobozhanschina, XII Archaeological Congress

Бібліографічний опис

Аксьонова Н.В. Харківське історико-філологічне товариство як організатор польових етнографічних досліджень Слобожанщини / Н.В. Аксьонова, І.М. Скирда // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1055. – Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 16. – С. 64-69.