Історико-географічні особливості становлення та розвитку системи освіти Луганської області (ХІХ – ст. – початок ХХ ст.)

Анотація

Роль освіти в сучасному світі не можна недооцінювати, оскільки цей процес необхідний і в рівній мірі значимий як для самої людини, так і для розвитку держави. Історія формування системи освіти на Луганщині певною мірою висвітлена в сучасній історико-краєзнавчій літературі та роботах видатних педагогів, які торкаються питань розвитку мережі навчальних закладів та системи освіти, її проблем не тільки для Донбасу, а також України в цілому. Зокрема це роботи Х.Д. Алчевської, С.В. Василенка, Б.Д. Грінченка та ін. Серед сучасників можна назвати В.С. Курило, В.І. Подова та ін. Слід зауважити, що незважаючи на те, що це питання досліджувалося вченими та фахівцями освітньої галузі, але залишаються просторово-часові аспекти, які потребують подальшого уточнення.

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014

Ключові слова

освіта, система освіти

Бібліографічний опис