Урок при викладанні курсу географії материків і океанів у сучасній школі

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Раскрыты основные условия повышения результативности преподавания географии в 7 классе. Отмечена роль активизации познавательной активности учащихся

Опис

Ключові слова

методика викладання географії, сучасний урок

Бібліографічний опис

ЯЦЕНКО Н.О., УРОК ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ ГЕОГРАФІЇ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.) . - 2011.