Країнознавство: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Викладено загальні методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Країнознавство» для студентів першого курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізації «Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна електронна комерція», денної та заочної форми навчання. Висвітлено організаційно-методичні питання щодо підготовки, структури, змісту окремих розділів, оформлення та захисту курсової роботи.

Опис

Грицак Ю. П. Країнознавство: методичні рекомендації до виконання курсової роботи. Для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»; перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. / Ю. П. Грицак, С. А. Касьян / 2-ге вид. доп. і перераб. / – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 60 с.

Ключові слова

країнознавство, курсова робота, методичні рекомендації, типовий план

Бібліографічний опис