Ефективність застосування в корекції імунних розладів алергенспецифічної імунотерапії та діалізату лейкоцитів у хворих на алергічний риніт у поєднанні з алергічним кон’юнктивітом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Kuznetsov O.G. - Efficacy in the correction of immune disorders ASIT and leukocyte dialysate in patients with allergic rhinitis in combination with allergic conjunctivitis. – Qualification research as manuscript. The thesis for the scientific degree of Candidate of medical science in the speciality 14.03.08 «Immunology and allergology». – Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, the Ministry of Health of Ukraine. - Kyiv; V. N. Karazin Kharkiv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, 2021. The dissertation is devoted to determining the effectiveness of non-specific and allergen-specific immunotherapy in the correction of immune disorders in patients with seasonal allergic rhinoconjunctivitis (SARC). Based on the obtained results, the means of immunotherapy of patients with SARC were improved and an algorithm of therapy was developed taking into account the severity of the disease and the nature of immune disorders.

Опис

Дисертаційна робота присвячена визначенню ефективності застосування алергенспецифічної імунотерапії у корекції імунних розладів хворих на САРК. Робота базується на аналізі дослідження та лікування 120 хворих на сезонний алергічний ринокон’юнктивіт з середньотяжким (58 хворих) та тяжким (62 хворих) перебігом з сенсибілізацією до пилку амброзії. На основі отриманих результатів удосконалені засоби імунотерапії хворих на САРК та розроблений алгоритм терапії з урахуванням тяжкості перебігу захворювання. Доведено, що застосування АСІТ у поєднанні з імуномодуляторами у хворих з середньотяжкою формою дозволяє відновити Т-клітинну ланку імунітету та цитокіновий стан.

Ключові слова

Research Subject Categories::MEDICINE, сезонний алергічний ринокон’юнктивіт, імуномодулятор, Імодин, Поліоксидоній, алергенспецифічна імунотерапія, seasonal allergic rhinoconjunctivitis, immunomodulator, Imodin, Polyoxidonium, allergen-specific immunotherapy

Бібліографічний опис

Кузнецов О.Г. Ефективність застосування в корекції імунних розладів алергенспецифічної імунотерапії та діалізату лейкоцитів у хворих на алергічний риніт у поєднанні з алергічним кон’юнктивітом. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.08 «Імунологія та алергологія». – Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Міністерство охорони здоров’я України, Київ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2021.