Темпи розвитку та ростові процеси у ізогенних за генами ЕЕ ліній сої (Glycine max (L.) Merr.) за умов різного фотоперіоду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківській національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Досліджували темпи розвитку та динаміку ростових процесів у рослин ізогенних за генами ЕЕ ліній сої (Glycine max (L.) Merr.) сорту Clark за впливу короткого 9-годинного фотоперіоду та природного довгого. Фотоперіодична чутливість (ступінь скорочення тривалості вегетативної фази в умовах короткого дня) та ростові процеси на вегетативній фазі детермінуються у ізогенних ліній сої домінантним і/або рецесивним станом Е-генів. Найвищі ці показники у ліній з домінантними Е1 та Е3 локусами (Е1Е2Е3, Е1е2е3 та е1е2Е3), а найнижчі – з Е2 та усіма рецесивними локусами (е1Е2е3 та е1е2е3). Вірогідно, така детермінація опосередкована участю Е-генів у регуляції біосинтетичних процесів шляхом зміни перерозподілу пластичних та енергетичних матеріалів на ростові та морфогенетичні процеси.

Опис

The rates of development and growth dynamics of soybean isogenic EE lines (Glycine max (L.) Merr., cv. Clark) were investigated under short 9-h day-length and natural long day. Photoperiodic sensitivity (a degree of the vegetative stages shortening under short day-length condition) and the vegetative growth processes are determined by dominant and/or recessive alleles of E loci. The lines with dominant E1 and E3 loci (E1E2E3, E1e2e3 and e1e2E3) had the highest rates, and the lines with dominant E2 and all recessive E loci (e1E2e3 and e1e2e3) had the least ones. We propose these effects are mediately determined by E loci through biosynthetic process control that results in a reallocation of the structural and energy metabolites between the growth and morphogenetic processes.

Ключові слова

соя (Glycine max (L.) Merr.), ізогенні лінії, Е-локуси, фотоперіод, ріст, розвиток, soybean (Glycine max (L.) Merr.), isogenic lines, E loci, photoperiod, growth, development

Бібліографічний опис

Юхно Ю.Ю. Темпи розвитку та ростові процеси у ізогенних за генами ЕЕ ліній сої (Glycine max (L.) Merr.) за умов різного фотоперіоду / Ю.Ю. Юхно, В.В. Жмурко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Біологія. – 2010. – № 905, вип. 11. – С. 217–223.