Подушка в магії ромів Слобожанщини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано поєднання утилітарного й ритуального значення подушки в побуті ромської родини. Розглянуто концепт «пух/перо» як складову романи бути (ромської роботи). Відображено значення подушки як показника рівня заможності та статусу в ромській громаді. Простежено символіку подушки в ромському фольклорі та описано ритуальні дії з використанням подушки в побуті. Статья посвящена анализу сочетания утилитарного и ритуального значения подушки в быту цыганской семьи. Рассмотрены концепты «пух/перо» как составная часть романы буты (цыганской работы). Отражено значение подушки как показателя уровня благосостояния и статуса в цыганской общине. Прослежена символика подушки в ромском фольклоре и описаны ритуальные действия с использованием подушки в быту. The article analyzes the combination of the utilitarian and ritual significance of pillows in everyday life of Roma families. The concepts of «feather» as an integral part of the romani work are considered. The importance of the pillow as an indicator of wealth and status in the Roma community is displayed. The symbolism of the pillows in Roma folklore is traced, and ritual actions connected with the using of pillows in everyday life are indicated.

Опис

Ключові слова

подушка/перина, «романи бути», роми Слобожанщини, традиційна культура, подушка/перина, «романы буты», ромы Слобожанщины, традиционная культура, pillow/featherbed, romani work, Roma of Slobozhanshchina, traditional culture

Бібліографічний опис

Сторожко Т. С. Подушка в магії ромів Слобожанщини // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». - Вип. 23. - С. 88-93.