Діалог „влада-суспільство” – необхідна умова демократичних перетворень у сучасній Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Розглядаються питання взаємозумовленості демократичних перетворень у сучасній Україні та необхідності створення ефективної системи контролю з боку організованого суспільства над діяльністю державних установ. Пропонуються деякі напрями створення такого механізму та підвищення громадянської активності населення. The questions of the interdependence of democratic transformations in modern Ukraine, and the need to create an effective system of control by the organized society over the activities of government agencies are considered. Some directions for creation of such mechanism and for increase of civic participation of the population are suggested.

Опис

Ключові слова

народовладдя, громадянське суспільство, громадянська позиція, суспільна думка, самоврядування, government of the people, civil society, citizenship, public opinion, public policy initiatives, self-government

Бібліографічний опис

Довбня О.М., Довбня О.М. Діалог „влада-суспільство” – необхідна умова демократичних перетворень у сучасній Україні / О.М. Довбня, О.М. Довбня // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1073. – 2013. – С. 64-68