Образ ДОМУ в художній мові Панаса Мирного (на матеріалі роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена лінгвістичному аналізові образу дому як домінанти людського життя. Цей образ має глибоке архетипне коріння, реалізуючись у тексті роману складовою хата. Семантичні перетворення образу дозволяють простежити негативну градацію: від хатиночки до пустки, від оселі до корчми. The article is devoted to the linguistic analysis of the image of home as the dominant of people’s life. This image has a rather deep archtype roots and is realised in the text of the novel as a part hata. The semantic transformations of the image allov us to observe a negative gradation.

Опис

Савченко Любов Григорівна, к. філол. н., професор кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

архетип, домінанта, негативна градація, образ, семантичні перетворення

Бібліографічний опис

Савченко Л.Г. Образ ДОМУ в художній мові Панаса Мирного (на матеріалі роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?») / Л.Г. Савченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 688 – 693