Лексико-семантична група «вік людини» у бойківських говірках (на матеріалі «Словника бойківських говірок» М.Й. Онишкевича)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті на матеріалі бойківських говірок розглянуто лексичні одиниці на позначення віку людини. Наголошено на важливості залучення діалектного матеріалу для висвітлення означеної теми. Виявлено й описано назви на позначення вікових характеристик людини. З'ясовано семантику окремих номінацій, особливості їх походження та граматичні ознаки.

Опис

The article deals with the lexical units describing person's age based on the material of the proverbs of Boykivshina. The article emphasizes on the importance of involving dialect materials to reveal the topic; defines and describes the names denoting person's age characteristics; clarifies the semantics of certain nominations, peculiarities of their origin and grammar characteristics.

Ключові слова

семантика, словотвір, лексико-семантична група, діалектна лексика, конотативність

Бібліографічний опис

Гурова О.М. Лексико-семантична група «вік людини» у бойківських говірках (на матеріалі «Словника бойківських говірок» М.Й. Онишкевича) / О.М. Гурова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С. 111 – 114