Среднее Поосколье в оборонительной системе Российского государства на южном порубежье в 60-80-е гг. XVII века

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В статті розглядається історія колонізації окремо взятого регіону південного порубіжжя Російської держави в 60-80-і рр. XVII століття. Завдяки залученню архівних матеріалів автор доповнює новими фактами історію досліджуваного регіону і приходить до висновку, що головна роль у заселенні території, контрольованої військовими силами Валуйської фортеці, належала валуйським служилим людям і черкасам південноруських повітів. В статье рассматривается история колонизации отдельно взятого региона южного порубежья Российского государства в 60-80-е гг. XVII века. Благодаря привлечению архивных материалов автор дополняет событийную составляющую истории исследуемого региона и приходит к выводу, что основная роль в заселении территории, контролируемой военными силами Валуйской крепости, принадлежала валуйским служилым людям и черкасам южнорусских уездов. The article reviews the history of colonization of individual region of South Frontier of Russian State in 1660-1680th. Thanks to using the archive materials author supplements event-driven component of the history of researching region and draws conclusion that the principal role of the settling the territory which was controlled by forces of Valuyka fortress belonged to Valuyka «serving people» and Cherkassy of South Russian counties.

Опис

Кушнарьов Сергій Сергійович – аспірант кафедри історії Росії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, колонизация, Поосколье, слобода, южное порубежье, colonization, Oskol, sloboda, southern borders

Бібліографічний опис

Кушнарев Сергей. Среднее Поосколье в оборонительной системе Российского государства на южном порубежье в 60-80-е гг. XVII века / Кушнарев Сергей // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2013. – Вип. 16. – С. 115-124.