Педагогічна (асистентська) практика : програма та методичні рекомендації до виконання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-03-17

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Видання розкриває мету та зміст педагогічної практики, містить методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» з питань проходження практики, оформлення звітної документації, висвітлюються різні аспекти проведення педагогічної практики магістрів, дидактичні моделі змісту навчання, аспекти виховної роботи зі здобувачами вищої освіти.

Опис

Навчально-методичне видання розкриває мету та зміст педагогічної практики, містить методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» з питань проходження практики, оформлення звітної документації, висвітлюються різні аспекти проведення педагогічної практики магістрів, дидактичні моделі змісту навчання, аспекти виховної роботи зі здобувачами вищої освіти.

Ключові слова

педагогічна практика, щоденник практики, звіт з практики, асистентська практика, практика студентів, керівник практики, організація практики, оформлення звіту з практики, критерії оцінювання практики, проведення лекції, зміст практики, структура звіту, звітність з практики, психолого-педагогічна характеристика, мета практики, завдання практики, семінарське заняття, керівництво практикою, організаційно-методична, викладацька діяльність

Бібліографічний опис

Педагогічна (асистентська) практика : програма та методичні рекомендації до виконання для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності «Міжнародні економічні відносини» / уклад. Л. І. Григорова-Беренда, С. А. Касьян. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 56 с.