Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація : міжнародна науково-практична конференція (2024 ; Харків) : тези доповідей

Анотація

Збірник містить тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація» (15-16 лютого 2024 року). Конференція охопила широкий спектр напрямів інтеграції принципів сталого розвитку в план відновлення та декарбонізації економіки України, методології розробки бізнес-моделей у проєктуванні організації, кращих практик впровадження сталих бізнес-моделей у ЄС та Україні, можливостей цифрової трансформації для генерування ідей сталого бізнесу, сталих практик фінансування бізнесу та сталого розвитку та інклюзії в освіті. Збірник стане вагомим джерелом інформації для всіх, хто зацікавлений у сталому розвитку України та Європейського Союзу і прагне ознайомитися з новими дослідженнями та ідеями науковців. Матеріали друкуються в авторській редакції мовою оригіналу. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори.
The collection contains the proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Business Models for Sustainable Development: Challenges and Digital Transformation»; (February 15-16, 2024). The conference covers a wide range of methods of integrating the principles of sustainable development into the recovery and decarbonization plan of the Ukrainian economy; the methodology of developing business models in the design of an organization; the best practices of implementing sustainable business models in the EU countries and Ukraine; the possibilities of digital transformation for generating sustainable business ideas, sustainable finance practices, and sustainable development and inclusion in education. The collection is an important source of information for everyone who is interested in sustainable development of Ukraine and the EU and seeks to get acquainted with a state-of-the-art research and ideas. The proceedings are printed in the author revision of the text in the original language. The authors are responsible for the content of the proceedings.

Опис

Конференція проводиться в межах виконання проєкту Erasmus+ Jean Monnet Module “Business Models for Sustainability: Challenges and Digital Transformations”) (101085651 – BeSustainAble). The conference is held within the Erasmus+ Jean Monnet Module project "Business Models for Sustainability: Challenges and Digital Transformations") (101085651 - BeSustainAble).

Ключові слова

SOCIAL SCIENCES, сталий розвиток, бізнес-моделі для сталого розвитку, Європейський Союз, сталі бізнес-моделі, декарбонізація економіки України, цифрова трансформація, генерування ідей сталого бізнесу, сталі практики фінансування бізнесу, освіта для сталого розвитку, sustainable development, business models for sustainable development, European Union, sustainable business models, decarbonization of the economy of Ukraine, digital transformation, generation of sustainable business ideas, sustainable business financing practices, education for sustainable development

Бібліографічний опис

Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація = Business models for sustainable development: challenges and digital transformation : міжнародна науково-практична конференція (2024 ; Харків) : тези доповідей. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024. - 393 с. (PDF)