Наукові видання. Факультет іноземних мов

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 32
 • Документ
  Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : міжнародна наукова конференція (12 ; 2024 ; Харків) : тези доповідей
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Віротченко, С.А.; Ребрій, О.В.; Оніщенко, Н.А.; Черноватий, Л.М.; Мартинюк, А.П.; Фролова, І.Є.; Virotchenko, Svitlana; Rebrii, Oleksandr; Onishchenko, Nataliia; Chernovaty, Leonid; Martynyuk, Alla; Frolova, Iryna
  До збірника увійшли тези доповідей наукової конференції, присвяченої проблемам теорії, історії та методики навчання перекладу. Для наукових працівників, перекладачів, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей. За зміст та достовірність фактів, викладених у тезах, відповідальність несуть автори. Усі тези перевірено на наявність текстових запозичень за допомогою системи StrikePlagiarism.com.
 • Документ
  Еволюція німецької віршованої байки (XIII–XXI ст.): стилістико-синергетичний та зіставний аспекти : монографія
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021) Піхтовнікова , Лідія Сергіївна; Pikhtovnikova , Lidiya Sergiyivna
  У монографії представлено системне філологічне дослідження художнього дискурсу на матеріалі німецької байки та інших малих форм, здійснене уперше в Україні; при цьому структура і зміст жанру вивчається з точки зору самоорганізації еволюційних процесів. До дослідження залучено синергетичну парадигму, яка поєднує лінгвостилістичний та літературознавчий підходи з урахуванням впливу середовища на еволюцію жанру. Таке багатоаспектне дослідження на значному фактичному матеріалі дозволяє продовжити дослідження в декількох напрямках, що відображено у монографії. Її основа – докторська дисертація Л. С. Піхтовнікової (2000 р.); німецькомовна монографія (2008 р., видана в Німеччині), а також інші новітні доробки з дискурсу малих форм, самоорганізації окремих типів дискурсу і взагалі – самоорганізації мовленнєвих творів. У монографії стосовно лінгвістики представлено всі основні поняття синергетики, що дає плідні, а іноді несподівані висновки щодо процесів самоорганізації жанру, дискурсу. Для наукової роботи філологів; викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів філологічних спеціальностей.
 • Документ
  Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Шастало, Віра Олександрівна; Морозова, Ірина Ігорівна; Оніщенко, Н.А.; Парамонов, Богдан Ігорович
  Збірник присвячено дослідженню проблем семантичних та прагматичних аспектів тексту і дискурсу, лінгвокультурології, навчання іноземних мов у середніх та вищих навчальних закладах. Матеріалом дослідження є сучасні європейські мови.
 • Документ
  Художні феномени в історії та сучасності («Глобальне та самобутнє: композиція чи опозиція?») : міжнародна наукова конференція (9 ; 2022 ; Харків) : тези доповідей
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023)
  У збірнику представлені тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої проблемам літературознавства, лінгвістики, перекладознавства, методики викладання іноземних мов і літератур. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей. За зміст та достовірність фактів, викладених у тезах, відповідальність несуть автори. Усі тези перевірено на наявність текстових запозичень за допомогою системи StrikePlagiarism.com.
 • Документ
  Художні феномени в історії та сучасності («Дискурс подорожі») : міжнародна наукова конференція (8 ; 2022 ; Харків) : тези доповідей
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022)
  У збірнику представлені тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої проблемам літературознавства, лінгвістики, перекладознавства, методики викладання іноземних мов і літератур. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей. За зміст та достовірність фактів, викладених у тезах, відповідальність несуть автори. Усі тези перевірено на наявність текстових запозичень за допомогою системи StrikePlagiarism.com.
 • Документ
  Художні феномени в історії та сучасності («Географічний простір і художній текст»): тези доповідей міжнародної наукової конференції (7 ; 2021 ; Харків)
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021)
  У збірнику представлені тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої проблемам літературознавства, лінгвістики, перекладознавства, методики викладання іноземних мов і літератур. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей. За зміст та достовірність фактів, викладених у тезах, відповідальність несуть автори. Усі тези перевірено на наявність текстових запозичень за допомогою системи StrikePlagiarism.com.
 • Документ
  Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка
  (Издательский центр ХНУ им. В.Н. Каразина, 2017) Бондаренко, Е.В.; Мартынюк, А.П.; Фролова, И.Е.; Шевченко, И.С.
  Монография посвящена теоретическому осмыслению основополагающих принципов осмысления языка в рамках когнитивно-коммуникативной парадигмы, а также эпистемологической проблемы метода когнитивно-коммуникативных исследований. В работе систематизированы методологические и методические подходы, разработанные в Харьковской когнитивно-дискурсивной школе лингвистики, и обобщены практические данные когнитивно-дискурсивного анализа, соответствующие когнитивно-коммуникативной парадигме науки. Для лингвистов-когнитологов и дискурсологов, преподавателей, аспирантов, студентов филологических специальностей университетов.
 • Документ
  Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Шляхи інтеграції школи та ВНЗ
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018-04-20) б/а
  «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Шляхи інтеграції школи та ВНЗ» - Матеріали X Міжнародної науково-методичної конференції (Харків, 20 квітня 2018 року). До збірника увійшли матеріали, присвячені загальним проблемам навчання і контролю, теорії і методики викладання іноземних мов, питанням пов‘язаним з дидактичними та психологічними аспектами навчання іноземних мов у ВНЗ та школі. Також висвітлюються професійна підготовка з іноземних мов та новітні освітні підходи. Розраховано на наукових працівників, аспірантів та студентів усіх спеціальностей.
 • Документ
  Когниция, коммуникация, дискурс. Направление «Филология». № 14
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017) б/а
  Статті даного випуску містять результати досліджень лінгвістів України та Вірменії в області лінгвокогнітивістики і наративістики, прагматики традиційної та когнітивної на матеріалі англійських, українських, вірменських, російських художніх і психопатологічних текстів в аспекті лінгвістики та перекладознавства. Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та магістрантів.
 • Документ
  Когниция, коммуникация, дискурс. Направление «Филология». № 13
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016) б/а
  Статті даного випуску містять результати досліджень лінгвістів України та Німеччини в області когнітивно-дискурсивного аналізу, когнітивної прагматики і прагмастилістики, лінгвосинергетики, лінгвістики тексту на матеріалі політичних концептів англійської та арабської мов; німецьких текстів, в тому числі, жанрів малих форм. Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та магістрантів.
 • Документ
  Расколотый мир (о романе А.И. Солженицына «В круге первом»)
  (Расколотый мир (о романе А.И. Солженицына «В круге первом») : монография / Наталия Николаевна Ступницкая. – Харьков : Планета-Принт, 2011. – 173 с., 2011) Ступницкая, Н.Н.
  В монографии предпринимается попытка осмыслить идейно- художественную семантику и структуру образной системы романа А.И. Солженицына «В круге первом». В этой книге, с учетом сделанного предшественниками, представлен взгляд на образную систему «В круге первом», опирающийся на типологию, которая, по нашему мнению, лучше и вернее поможет осмыслить идейные и эстетические позиции А.И. Солженицына. Для ученых-литературоведов, преподавателей, аспирантов и студентов- филологов, историков, культурологов и представителей других гуманитарных специальностей, всех, кто интересуется творчеством А.И. Солженицына.
 • Документ
  Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та внз
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017, 2017-04-28) б/а
  До збірника увійшли матеріали, присвячені загальним проблемам навчання і контролю, теорії і методики викладання іноземних мов, питанням пов’язаним з дидактичними та психологічними аспектами навчання іноземних мов у ВНЗ та школі. Також висвітлюються професійна підготовка з іноземних мов та новітні освітні підходи. Розраховано на наукових працівників, аспірантів та студентів усіх спеціальностей.
 • Документ
  Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»)
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017-04-07) б/а
  У збірнику представлені тези доповідей наукової конференції, присвяченої проблемам літературознавства, лінгвістики, методики викладання іноземних мов і світової літератури. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей. За зміст та достовірність фактів, викладених у тезах, відповідальність несуть автори.
 • Документ
  English for geologists
  (2016-11-14) Черкашина, Н.І.
 • Документ
  English Bachelors’ course in ecology
  (2016-11-14) Черкашина, Н.І.
 • Документ
  Preparation tasks for masters’ exam
  (2016-11-14) Черкашина, Н.І.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо локалізації контенту веб-ресурсів вищих навчальних закладів
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014) Варенко, Т.К.
  Ці методичні рекомендації представляють собою практичні рекомендації щодо локалізації контенту веб-ресурсів вищих навчальних закладів України, зокрема Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, англійською мовою з урахуванням поняттєвого апарату, термінологічної бази та стилістичних особливостей англомовного академічного дискурсу. Ці методичні рекомендації призначені для забезпечення стандартизації та уніфікації контенту, представленого в англійських версіях таких веб-ресурсів в межах реалізації комунікативних зв’язків та інформаційно-документаційної діяльності цих вищих навчальних закладів англійською мовою.
 • Документ
  In Statu Nascendi
  (НТМТ, 2009) б/а
  До збірки увійшли студентські статті, які досліджують теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства і методики навчання перекладу. Зокрема, розглядаються питання галузевого (політика, наука, техніка, спорт, синоптика, методика навчання іноземних мов, лінгвістика) та художнього перекладу, включаючи особливості перекладу кінофільмів, казок, крилатих та ідіоматичних виразів, а також проблеми, пов’язані з окремими труднощами мовного посередництва (переклад реалій, інновацій, абревіатур, цитат, реклами).
 • Документ
  In Statu Nascendi
  (НТМТ, 2010) б/а
  До збірки увійшли студентські статті, які досліджують теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства і методики навчання перекладу. Зокрема, розглядаються питання галузевого (політика, наука, техніка, спорт, синоптика, методика навчання іноземних мов, лінгвістика) та художнього перекладу, включаючи особливості перекладу кінофільмів, казок, крилатих та ідіоматичних виразів, а також проблеми, пов’язані з окремими труднощами мовного посередництва (переклад реалій, інновацій, абревіатур, цитат, реклами).