Навчальні видання. Філологічний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Новітні українські медіа : методичні вказівки для студентів спеціальності 061 «Журналістика»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Цуріна , Елеонора Олегівна; Tsurina, Eleonora Оlehivna
  Видання містить пояснювальну записку, структуру навчальної дисципліни, розширений тематичний план лекцій, рекомендації до практичних занять і самостійних завдань, теоретичні питання до заліку, список рекомендованої літератури та допоміжних інтернет-ресурсів. Методичні вказівки відбивають основні положення навчальної дисципліни «Новітні українські медіа» та призначені для студентів зі спеціальності 061 «Журналістика»
 • Документ
  Практика англійської мови : методичні вказівки до роботи над домашнім читанням за романом Е. С. Гарднера «Справа про папугу, що неправдиво свідчив» для студентів спеціальності 035 Філологія, освітніх програм «Прикладна лінгвістика та англійська мова» та «Українська мова і література та англійська мова»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Бобро, Марія Павлівна; Дубовик, Наталія Миколаївна; Bobro , Mariia; Dubovyk, Nataliia
  Методичні вказівки розроблені для студентів денної та заочної форм навчання. Дія його романів відбувається у середині ХХ сторіччя, що зумовлює актуальність вживаної лексики та граматичних структур. Матеріали можуть бути корисними для викладачів та студентів як для групової роботи на заняттях, так і для самостійної роботи студента.
 • Документ
  Практика англійської мови : методичні вказівки до роботи над домаш нім читанням за романом Агати Крісті «Смерть у бокалі шампанського» для студентів спеціальності 035 Філологія, освітніх програм «Прикладна лінгвістика та англійська мова» та «Українська мова і література та англійська мова»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Бобро, Марія Павлівна; Bobro , Mariia
  Методичні вказівки до роботи над домашнім читанням за романом Агати Крісті «Смерть у бокалі шампанського» до курсу «Практика англійської мови», розроблені для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 035 «Філологія», містять завдання до роману сучасної англійської письменниці, класика детективного жанру Агати Крісті «Смерть у бокалі шампанського» (Sparkling Cyanide). Завдання, спрямовані на роботу зі змістом, лексикою та граматичними структурами роману, допоможуть розвивати навички не лише розуміння тексту, а й усного мовлення. Матеріали можуть бути корисними для викладачів та студентів як для групової роботи на заняттях, так і для самостійної роботи студента.
 • Документ
  Художньо-публіцистичне ТБ : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021) Цуріна, Елеонора Олегівна
  Видання містить пояснювальну записку, розширений тематичний план, рекомендації до виконання самостійних завдань, питання до заліку, критерії оцінювання знань, список рекомендованої літератури та допоміжних інтернет-ресурсів. Навчально методичний посібник відбиває основні положення навчального курсу «Художньо публіцистичне ТБ» і призначений для студентів зі спеціальності «Журналістика».
 • Документ
  Інтерв’ю у тележурналістиці : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021) Цуріна, Елеонора Олегівна
  Видання містить пояснювальну записку, розширений тематичний план, рекомендації до практичних занять і виконання самостійних завдань, питання до іспиту, критерії оцінювання знань, список рекомендованої літератури та допоміжних інтернет-ресурсів. Навчально-методичний посібник відбиває основні положення навчального курсу «Інтерв’ю у тележурналістиці» та призначений для студентів зі спеціальності «Журналістика».
 • Документ
  Українська мова : підручник для іноземних студентів 1 курсу нефілологічних спеціальностей
  (Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017) Ушакова, Наталя Ігорівна; Тростинська, Оксана Миколаївна; Копилова, Ольга Володимирівна; Алексєєнко, Тетяна Миколаївна; Кушнір, Ірина Миколаївна
  Цей підручник призначений для іноземних студентів 1 курсу нефілологічних спеціальностей, для яких українська мова є мовою навчання. Підручник складається з 8 уроків, кожен із яких містить граматичну та комунікативну теми. Система текстів і завдань підручника побудована на загальнолітературному матеріалі і спрямована на корекцію, розвиток та вдосконалення комунікативної компетенції студентів, які володіють українською мовою в обсязі програми підготовчого факультету.
 • Документ
  Професійне спілкування: лікар - хворий : посібник для іноземних студентів-медиків (англомовної форми навчання)
  (Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2019) Алексєєнко, Тетяна Миколаївна; Васецька, Лариса Іванівна; Кушнір, Ірина Миколаївна
  Посібник призначений для іноземних студентів англомовної форми навчання медичних спеціальностей. Навчальні матеріали структуровано таким чином, що в результаті формуються коммунікативні вміння в навчально-професійній сфері спілкування. Навчальне видання містить комунікативні зразки професійного мовлення лікаря, завдання для формування аспектних навичок та мовлення умінь, завдання для самостійної роботи, двомовний словник професійної лексики.
 • Документ
  Паралель. Українська мова для початківців. Основний курс
  (Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2019) Ушакова, Наталя Ігорівна; Алексєєнко, Тетяна Миколаївна; Кушнір, Ірина Миколаївна; Петренко, Ігор Петрович
 • Документ
  Паралель. Українська мова для початківців. Базовий курс
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022) Ушакова, Наталя Ігорівна; Алексєєнко, Тетяна Миколаївна; Кушнір, Ірина Миколаївна; Петренко, Ігор Петрович
  Посібник орієнтований на іноземних студентів англомовної форми навчання, що не мали попередньої мовної підготовки. Мета базової частини курсу - формування аспектних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та вмінь у видах мовної діяльності, що відповідають рівню А2. Видання містить тексти, діалоги, вправи, завдання для самостійної роботи та граматичні таблиці.
 • Документ
  Паралель. Українська мова для початківців. Вступний курс
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018) Ушакова, Наталя Ігорівна; Алексєєнко, Тетяна Миколаївна; Кушнір, Ірина Миколаївна; Петренко, Ігор Петрович
  Посібник призначено для іноземних студентів англомовної форми навчання, що не мають мовної підготовки. Мета вступної частини - формування слуховимовних, інтонаційних, лексичних, граматичних навичок і мовлених умінь, що відповідають рівню А1. Видання містить тексти, діалоги, вправи, завдання для самостійної роботи та граматичні таблиці.
 • Документ
  Практикум зі стилістики української мови
  (Суми : Триторія, 2022) Губарева, Галина Анатоліївна; Гурова, Оксана Модестівна
  Практикум підготовлений для студентів закладів вищої освіти й містить завдання з різних розділів стилістики української мови, спрямовані на формування вмінь доцільно використовувати стилістичні ресурси української мови в різних комунікативних умовах, удосконалення навичок грамотного усного та письмового мовлення.
 • Документ
  Практикум зі стилістики української мови (для студентів закладів вищої освіти)
  (Суми : Триторія, 2022) Губарева, Галина Анатоліївна; Гурова, Оксана Модестівна
  Курс стилістики української мови завершує цикл мовознавчих дисциплін; підсумовує, узагальнює та систематизує здобуті знання про сучасну українську літературну мову, зокрема про її найважливіший — функційний — аспект, який безпосередньо пов’язаний із функціонуванням мови в суспільстві, науковим обґрунтуванням правил організації мовних одиниць залежно від вибору стилю мовлення, із питанням підвищення культури усного й писемного мовлення. Предметом вивчення цього курсу є критерії розмежування й принципи класифікації функційних стилів сучасної української мови, основні етапи їхнього становлення та розвитку; норми літературної мови, основні комунікативні якості мовлення; найважливіші характеристики стилістичних ресурсів сучасної мови (лексико-фразеологічних, словотвірних, граматичних, фонетичних, акцентуаційних); багатство виражальних засобів української мови. Пропоноване видання містить завдання для практичних занять і самостійної роботи за такими розділами: «Функційні стилі та стильові різновиди сучасної української літературної мови», «Основні комунікативні якості мовлення», «Лексичні та фразеологічні засоби стилістики», «Граматичні засоби стилістики». На початку кожного розділу окреслено ключові теми, яким підпорядковано дібраний матеріал. Завдання допоможуть сформувати вміння доцільно використовувати стилістичні ресурси української мови в різних комунікативних умовах; визначати стилістичну роль мовних одиниць у текстах усіх функційних стилів; редагувати стилістично невправні тексти, робити відповідний коментар; усувати різні стилістичні вади мовлення. Практикум стане в пригоді студентам і викладачам закладів вищої освіти, а також усім, хто зацікавлений у формуванні та вдосконаленні навичок грамотного усного та писемного мовлення.
 • Документ
  Предметний світ поезії Василя Стуса : навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету
  (Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012) Савчук, Григорій Олегович
  Навчально-методичний посібник розрахований на студентів, які вивчають спецкурс «Предметний світ поезії Василя Стуса». Ця розробка знайомить із теорією і практикою вивчення візуальних образів у ліриці. Для підкріплення висловлених думок у посібнику містяться приклади аналізу предметного світу поезії. Видання розраховане передусім на філологів, але може бути корисним і для тих, хто цікавиться літературним доробком українських шістдесятників загалом.
 • Документ
  Творчість Василя Стуса : навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010) Савчук, Григорій Олегович
  Пропоноване навчально-методичне видання є своєрідним «путівником» по творчості В. Стуса. Ця розробка містить біографію поета, огляд творчості, огляд літературно-критичних праць про його лірику, теми курсових і дипломних робіт, запропоновано тематику семінарських занять. Крім того, в посібнику студент знайде поради щодо написання наукових робіт про поезію, приклад цілісного аналізу ліричного твору, список наукової літератури про лірику як літературний рід. Видання розраховане на філологів, які вивчають творчість В. Стуса та інших поетів. Посібник може бути корисним для всіх, хто цікавиться лірикою загалом.
 • Документ
  Словообразование в латинском языке : учебное пособие для студентов отделения классической филологии университетов
  (Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2004) Шведов, С.А.
  В курсе латинского языка в учебниках различных авторов словообразованию уделяется недостаточно внимания. Автор настоящего пособия, с учетом последних достижений деривационной науки, делает попытку исправить этот недостаток. В дополнении к традиционно описываемым способам словообразования (аффиксации и словосложению) в пособии приводятся аффиксная и безаффиксная транспозиция (конверсия), а также впервые на материале латинского языка конструируется отглагольное деривационное гнездо. Пособие состоит из теоретической и практической части, включающей задания и упражнения по латинскому словообразованию. В приложении дается список основных исходных латинских глаголов с полным перечнем их значений, а также статья автора о субстантивации прилагательных. Для студентов отделения классической филологии университетов и всех, кто интересуется словообразованием.
 • Документ
  Презентації до курсу "Культура Греції і Риму"
  (2015-06-17) Ярко, О.Ю.
  Презентації містять ілюстративний матеріал до лекцій з курсу "Культура Греції і Риму" і знайомлять студентів з основними пам'ятками античної архітектури, скульптури, живопису і прикладного мистецтва
 • Документ
  Латинська мова
  (Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006) Ярко, О.Ю.
  Методичний посібник розрахований на використання у процесі викладання курсу “Латинська мова” на юридичному факультеті. Він містить програму і тематичний план курсу, матеріали для практичних занять і самостійного вивчення, зразки контрольних робіт, питання до заліку, список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Сучасна українська мова. Лексикологія : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Частина 1
  (Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010) Філон, М.І.; Хомік, О.Є.
  Пропонований посібник містить теоретичний і практичний матеріал курсу «Сучасна українська мова. Лексикологія», розроблений із урахуванням особливостей сучасного навчального процесу. Мета посібника – сприяти належному засвоєнню теоретичних знань з курсу «Лексикологія», виробленню і вдосконаленню практичних навичок різноаспектного аналізу значення слова. У теоретичних блоках висвітлено питання, що становлять найбільшу складність для студентів, практичні – охоплюють вправи для поточного контролю, запитання і завдання для самоконтролю та модульні завдання. До кожної з тем подається список рекомендованої літератури. Завершується посібник тестовими завданнями і коротким словником лінгвістичних термінів із зазначеного курсу. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Есе як художньо-публіцистичний жанр: Методичні матеріали для студентів зі спеціальності «Журналістика»
  (Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007) Балаклицький, М.А.
  Методичний посібник містить дані з історіографії, теорії та історії художньо-публіцистичного жанру есе в європейській, американській та слов’янській критиці й журналістиці. Практичну частину посібника становить хрестоматійний варіант есе Юрія Шереха «Над озером. Баварія» (1948) й варіант його аналізу.
 • Документ
  Соціальна проблематика газетних виступів: навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика»
  (Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010) Лаврик, О.В.
  Навчально-методичний посібник містить дані про специфіку опрацювання журналістами-газетниками соціальної проблематики. У ньому вміщено теми, присвячені загальним особливостям висвітлення в друкованих медіа актуальних соціальних проблем, журналістської деонтології, правових основ діяльності ЗМІ й інші. Виклад матеріалу ґрунтується на новітніх підходах до освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Усі теоретичні теми містять запитання й завдання для підготовки до практичних занять. Видання призначене для студентів зі спеціальності «Журналістика» й відбиває основні положення навчального курсу «Соціальна проблематика газетних виступів», передбаченого державним освітнім стандартом з відповідної спеціальності.