Презентації. Економічний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Статистичне вивчення страхової діяльності в Україні України
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Савченко, Катерина Володимирівна
  Страховий ринок є одним з найважливіших секторів ринкової інфраструктури та важливою складовою фінансової системи будь-якої країни. Останні світові тенденції показують, що існує пряма залежність між рівнем організації страхування та загальним економічним розвитком країни. Ефективно функціонуючий страховий ринок створює сприятливе середовище для страхового захисту бізнесу та фізичних осіб, що, в свою чергу, зменшує витрати національних бюджетів на відшкодування збитків, спричинених надзвичайними ситуаціями та стихійними лихами, а ще актуальнішим страхування буде після закінчення війни. В умовах глобалізації економіки всебічне дослідження рівня конкуренції на ринку набуває все більшої актуальності.
 • Документ
  Аналітична оцінка цін сучасного будівельного ринку України
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Побережна, Владислава Дмитрівна
  Підприємства, що займаються будівельною діяльністю є одним з основних чинників, що впливають на розвиток економіки в Україні, а ціни на будівельно-монтажні роботи є важливим макроекономічним показником. Динаміка цін у будівництві впливає на інвестиційну привабливість даної галузі, а також на доступність житла, рівень інфляції та інші економічні процеси. Проте після 24 лютого 2022 року, коли Росією було здійснено повномасштабне вторгнення, даний чинник суттєво змінився, що негативно вплинуло на розвиток будівництва в нашій країні. Російська війна проти України спричинила значні руйнування будівельної інфраструктури та різке зростання цін на будівельні матеріали, тому відновлення зруйнованих об’єктів та будівництво нового житла потребуватиме значних ресурсів. Вивчення динаміки цін на будівельно-монтажні роботи в умовах війни має важливе значення для планування та реалізації відновлювальних робіт. Перед країною з’явився ряд проблем пов’язаних з відбудовуванням помешкань. По перше, війна суттєво вплинула на ціноутворення в будівельній галузі. По-друге, існують значні ризики подальшого зростання цін на будівельно-монтажні роботи. Виходячи з цього, необхідно розробити механізми стабілізації цін на будівельні матеріали та роботи. Для вирішення даних проблем необхідно здійснити аналіз цін на будівельно-монтажні роботи під час війни, а також необхідно визначити фактори, що безпосередньо впливають на ціни в будівельній галузі, розробити та впровадити заходи щодо стабілізації цін на будівельно-монтажні роботи.
 • Документ
  Сталий розвиток підприємств: стратегічне управління та інноваційні технології в економіці
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Оніщенко, Кристина
  У презентації розглядаються ключові аспекти стратегічного управління та впровадження інноваційних технологій в контексті сталого розвитку підприємств. Розглянуті теоретичні аспекти та основні концепції стратегічного управління, їх значення для успішного розвитку. Особлива увага приділена впровадженню стратегічного управління та інноваційних технологій через аналіз кейсів, що ілюструють практичний досвід і переваги цих підходів. Тези є цінним джерелом для фахівців з управління та стратегічного планування, а також для підприємств, які прагнуть досягти сталого розвитку шляхом інтеграції стратегічних методів та інноваційних підходів у свою діяльність.
 • Документ
  Статистична методологія міжнародних зіставлень
  (Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015) Кущенко, О.І.
  Статистика як наука вивчає закономірності розвитку суспільних явищ, тому статистична методологія використовується практично у всіх галузях суспільного життя, де явища носять масовий характер.
 • Документ
  Эдмунд Галлей
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2015) Кущенко, Е.И.
  Эдмунд Галлей (1656 – 1742) был всесторонним ученым, в первую очередь астрономом и математиком, статистика же никак не находилась в центре его научных интересов. Тем не менее, он опубликовал две исключительно важные статьи (точнее, одну с кратким дополнением).
 • Документ
  Чупров Александр Иванович
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2015) Кущенко, Е.И.
  Александр Иванович Чупров – русский буржуазный экономист, статистик и публицист, общественный деятель, член-корреспондент Петербургской АН (1887).
 • Документ
  Александр Иванович Чупров
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2015) Кущенко, Е.И.
  Александр Иванович Чупров (1842-1908) – известный учёный-экономист, статистик, общественный деятель.
 • Документ
  Александр Александрович Чупров
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2015) Кущенко, Е.И.
  Александр Александрович Чупров родился 18 февраля 1874 года в семье профессора политической экономии Московского университета, известного издателя "Русских ведомостей", создателя земской статистики - Александра Ивановича Чупрова. Отец оказал большое влияние на сына, его выбор профессии.
 • Документ
  Выдающийся английский экономист и статистик Уильям Петти
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2015) Кущенко, Е.И.
  Научные интересы Уильяма Петти были весьма разнообразны. Мало кто знает, например, что именно Петти изобрел катамаран. В период времени между 1662 и 1684 гг. он сконструировал четыре двухкорпусных корабля, прошедших довольно успешные испытания. Еще в 1648 г. он запатентовал «машину для двойного письма», которая представляла из себя прибор для изготовления копий с рукописных документов. Однако самый заметный след Петти оставил в истории экономической науки. Не будет ошибкой сказать, что экономическая наука родилась в 1681 г., когда сэр Уильям Петти обратил пристальное внимание на причины стремительного разрастания Лондона. К всеобщему удивлению, он обнаружил, что Лондон разросся настолько, что стал больше Парижа и Рима вместе взятых.
 • Документ
  Уильям Петти
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2015) Кущенко, Е.И.
  Уильям Петти ( 1623—1687) — английский статистик и экономист.
 • Документ
  Сивоконь Антонина Васильевна
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2015) Кущенко, Е.И.
  Кущенко Олена Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
 • Документ
  Орженцкий Роман Михайлович
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2015) Кущенко, Е.И.
  Анализируя основной элемент направлении - теорию полезности, Орженцкого подразделяет последнюю на две составляющие: психо-физическую и чисто-экономическую. Первая изучает понятие потребности и полезности, вторая применяет их к объяснению явленный обмена. Орженцкого предложил ввести понятие «метафизическая сущность», в данном случае определение «ценности» - «не что иное, как проекция чувств на объект, вызывающие чувства в психике субъекта». В статистике разрабатывал математические методы количественного измерения массовых громадських явленный.
 • Документ
  Периодизация в трудах Н. М. Дружинина и О. Б. Шейнина
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2015) Кущенко, Е.И.
  Кущенко Олена Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
 • Документ
  Милютин Владимир Павлович
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2015) Кущенко, Е.И.
  Милютин – один из создателей советской статистики. "Перед нами задача – это учет того, что мы имеем, без чего вообще немыслимо сколько-нибудь правильное ведение нашего громадного и к тому же расстроенного хозяйства. Затем работа статистиков должна выявить полную картину положения производства в различных областях, и, наконец, опираясь на прошлую статистику, давшую нам цифровую историю того, что сделано в области труда и промышленности при старых формах производства, настоящая статистика должна указать, что нам предстоит, она должна лечь в фундамент нового способа производства – трестирование промышленности и создание крупных советских сельских хозяйств" ("Экономическая Жизнь", 1918, 19 декабря).
 • Документ
  Евсей Григорьевич Либерман
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2015) Кущенко, Е.И.
  В 1963 – 1981 рр. – профессор кафедры статистики и учёта Харьковского государственного университета им. Горького. В 1970 г. опубликовал книгу «Экономические методы повышения эффективности общественного производства» , которая переиздавалась во многих странах. В этой книге Евсей Либерман анализировал ход реформы и отстаивал её главные идеи. Евсей Григорьевич Либерман был «поклонником» идеи интеграции науки, преподавания и обучения. Внедрял этот принцип на протяжении всей своей деятельности.
 • Документ
  Джон Граунт
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2015) Кущенко, Е.И.
  Джон Граунт  (1620-1674) - Английский статистик, основатель науки демографии, разрабатывал методы количественного исследования социальных процессов. Его можно считать автором первой книги по статистике, естественным и политическим наблюдениям.  На основании записей о смертях в Лондоне за ряд лет он впервые попытался построить "линию дожития" - основу таблиц смертности и сформулировать некоторые закономерности движения населения. Схожие проблемы изучали рассматривали У. Петти и Г. Кинг.
 • Документ
  Чарльз Давенант
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2015) Кущенко, Е.И.
  Давенант способствовал поддержанию жизнеспособности политической арифметики, не только приводя собственные исследования, но также цитируя и воспроизводя скрупулезные количественные оценки Грегори Кинга в отношении национального дохода, роста населения, ценности капитала и темпов роста капитала, ни одна из которых не была опубликована Кингом во время его жизни.
 • Документ
  Грегори Кинг
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2015) Кущенко, Е.И.
  Своей славой демографа и статистика национального дохода Кинг был обязан своему богатому воображению, методологической последовательности и целостности научного мышления, благодаря которым он осуществил и применил жестко ограниченный статистический ряд доступных для него фактов. Его трепетное отношение к правде и его готовность ответить тем современникам, которые сомневались в правильности его оценок, представляют одну из его характерных черт и достойны подражания.
 • Документ
  Готфрид Ахенваль
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2015) Кущенко, Е.И.
  В конце XIX — начале XX века на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона так описывал научный вклад сделанный этим учёным: «А. первый дал статистике определенную форму в своем: „Abriss der neuesten Siaa t swissenschaft der vornehmsten europ. Reiche und Republicken“ (Геттинг., 1749 г.; в 1752 г. под заглавием: „Staats Verfassungen der europ. Reiche“). А. считается основателем статистики, как науки, так как он не только дал точное определение всех её составных частей и указал её истинные задачи и цели, но и первый ввел в употребление слово „статистика“».
 • Документ
  Головач Анатолій Варфоломійович
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015) Кущенко, О.І.
  Економіст, доктор економічних наук, професор кафедри статистики Київського національного економічного університету, академік Академії наук Вищої школи України.