Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики студентів 1 курсу напряму підготовки 103. Науки про Землю. Видання сьоме

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-06-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні рекомендації розроблені для студентів-географів щодо проходження навчальної практики, яка проводиться після першого курсу і є невід’ємною складовою підготовки студентів напряму підготовки 103. Науки про Землю.. Мета: надати методичну допомогу студентам у розвитку навичок самостійної роботи при проходженні навчальної практики. Методичні рекомендації розраховані на студентів денного та заочного відділення факультету геології, географії, рекреації і туризму, які навчаються за напрямом підготовки 103. Науки про Землю. Методичні рекомендації містять загальні відомості про мету та завдання навчальної практики, розкривають зміст діяльності студентів-практикантів та форми звітності студента про практику. В них сформовані вимоги до оформлення звіту, надається список рекомендованих джерел інформації, а також систему оцінювання навчальних досягнень студентів. Методичні рекомендації включають в себе індивідуальний щоденник практики, що заповняється кожним студентом самостійно і здається разом із звітом.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис