Методика викладання основ здоров’я учнів початкової школи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У роботі науково обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність впровадження методики навчання основам здоров’я учнів початкової школи. Після проведення експериментальних уроків учні експериментальної групи мали зростання за всіма показниками здоров’язбережувальної компетентності, найбільш сенситивними виявилися мотиваційний та когнітивний компоненти, статистична обробка одержаних даних виявила достовірність у порівнянні з контрольною групою даних. Також виявлена позитивна динаміка показників практичного та рефлексивного компонентів з здоров’язбережувальної компетентності учнів, їх зацікавленість до вивчення навчального предмета «Основи здоров’я». Загальна тенденція дослідження вказує на позитивну динаміку показників здоров’я та здоров’язбережувальної компетентності, що відзначає доцільність упровадження методики в цілому або її окремих елементів в інші предмети навчального циклу початкової школи.

Опис

Ключові слова

здоров’я, учні, методика, цілісне мислення, здоров’язбережувальна компетентність, початкова школа, здоровье, ученики, методика, целостное мышление, здоровьесберегающая компетентность, начальная школа, health, pupils, technique, holistic thinking, healthcare competence, primary school

Бібліографічний опис

Удовенко М.А. Методика викладання основ здоров’я учнів початкової школи: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. - Харків, 2016. - 20 с.