Злочини проти громадського порядку та моральності. Основні склади злочинів за Розділом ХIІ Особливої частини КК : альбом схем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : Харків юридичний

Анотація

Альбом схем доповнює навчальні та спеціальні курси з кримінального права України, як Загальної так й Особливої частин. За допомогою табличної форми наочно демонструються структура та зміст основних складів злочинів відповідно чинному законодавству про кримінальну відповідальність. Посібник може бути корисним при написанні наукових доповідей, курсових робіт, магістерських робіт, дисертацій, а також для організації дискусій в наукових гуртках чи при проведенні занять. Може бути використаний як довідникові матеріали в практичній діяльності правоохоронних органів та адвокатів.

Опис

Ключові слова

склад злочинів, кримінальне право України, розділ ХIІ Особливої частини КК, альбом схем, кримінальне право України, злочини проти громадського порядку та моральності

Бібліографічний опис

Злочини проти громадського порядку та моральності. Основні склади злочинів за Розділом ХIІ Особливої частини КК : альбом схем / В.Г. Кундеус, Я.О. Лантінов / За заг. ред. Я.О. Лантінова – Х. : Харків юридичний, 2012. – 44 с.