Екологічне нормування якості поверхневих вод на прикладі басейну річки Сіверський Донець (в межах Харківської області)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-02-24

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено вдосконаленню методів екологічного нормування якості поверхневих вод України та дослідженням cтану довкілля басейну р. Сіверський Донець в межах Харківської області. Проведено оцінку сучасного і ретроспективного екологічного стану водних об'єктів басейну р. Сіверський Донець в межах Харківської області з урахуванням регіональних ландшафтно-географічних особливостей їх якісного стану. Результати оцінки сучасного стану свідчать, що найгірший екологічний стан – III клас (4 категорія) якості води («задовільний стан») – спостерігався у наступних пунктах в основному руслі: с. Есхар, вище м. Зміїв, вище м. Ізюм та с. Яремівка та у гирлових ділянках приток: р. Харків, р. Лопань, р. Уди, р. Балаклійка, р. Оскіл. Визначено просторовий розподіл якісного стану поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець в межах Харківської області за інтегральними індексами. Особливу увагу було приділено розподілу за гідробіологічними складовими (показники макрозообентосу, макрофітів, фіто-, та зоопланктону). Розроблено тематичний картографічний матеріал щодо їх просторової динаміки. Запропоновано та науково обгрунтовано використання макрофітних індексів в системі екологічного нормування в Україні.

Опис

Ключові слова

конструктивно-географічний підхід, водозбірний басейн, поверхневі води, екологічні нормативи, екологічна оцінка, система нормування

Бібліографічний опис