Мовні особливості літературних рецензій у сучасних українських ЗМІ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті йдеться про літературно-критичні рецензії, публіковані в масових виданнях, особливості словесної реалізації в тексті рецензій їхніх основних функцій (оцінки й інформування), способи увиразнення мови. Проаналізовано мовознавчу літературу, присвячену жанру рецензії, на основі цього аналізу та спостережень за мовним матеріалом оброблених рецензій висловлено положення про відмінності між рецензіями в науковому і мас-медійному дискурсах. The article is devoted to the literary reviews, published in mass-media, features of verbal realization in the text of reviews of their basic functions (evaluation and information), methods of expressiveness of language. The linguistic literature devoted to the genre of review is analysed, on the basis of this analysis and examination of linguistic material of reviews position is expressed about differences between reviews in scientific and mass-media discourses.

Опис

Якименко Олена Олександрівна, аспірант кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

literary review, mass-media discours, means of evaluation, літературна рецензія, мас-медійний дискурс, оцінні засоби

Бібліографічний опис

Якименко О.О. Мовні особливості літературних рецензій у сучасних українських ЗМІ / Якименко О.О. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1021. Сер.: Філологія. – Вип. 66. – С. 214–220.