Історична географія з основами етнографії: Навчально-методичний комплекс

Ескіз недоступний

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Навчально-методичний комплекс розроблено до програми курсу «Історична географія з основами етнографії» як одного з важливих у циклі дисциплін професійної і практичної підготовки фахівців у галузі соціально-економічної географії. Мета комплексу – надати методичну допомогу студентам та розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Історична географія з основами етнографії». Навчально-методичний комплекс розрахований на студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Економічна і соціальна географія». Комплекс містить загальні відомості про курс з вимогами до знань та умінь студентів, навчальну програму, структуру курсу, рекомендовану літературу, тези лекцій, теми і плани практичних та семінарських занять, теми для самостійної роботи, питання для контрольних робіт, типові питання тестового контролю, питання для самоперевірки та самоконтролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.

Ключові слова

історична географія

Бібліографічний опис