Вплив рівнів гормонів щитоподібної залози на результат радіочастотної абляції фібриляції передсердь: літературний огляд

Анотація

Опис

Фібриляція передсердь є однією з найбільш розповсюджених, клінічно значущих серцевих аритмій і пов’язана з підвищеним ризиком смертності, госпіталізацій та погіршення якості життя. Поширеність фібриляції передсердь в середньому становить 1 % і має тенденцію до зростання з віком. Загальновідомо, що аберації гормонів щитоподібної залози мають проаритмогенний ефект і підвищують ризик серцево-судинних захворювань. На даний час для лікування фібриляції передсердь активно застосовується радіочастотна абляція, яка в більшості випадків має високу ефективність і стійкий ефект. Однак, рецидив фібриляції передсердь може спостерігатися у деяких пацієнтів навіть після процедури радіочастотної абляції. Відомо, що функція щитоподібної залози тісно пов’язана з успіхом радіочастотної абляції та ризиком рецидиву фібриляції передсердь після процедури.

Ключові слова

щитоподібна залоза, фібріляція передсердь, радіочастотна абляція, рецедив, огляд

Бібліографічний опис

Богун, Наталія Юріївна. Вплив рівнів гормонів щитоподібної залози на результат радіочастотної абляції фібриляції передсердь: літературний огляд / Н.Ю. Богун, М.С. Бринза // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Серія «Медицина», 2022, 45, С.66–76.