Жанрово-стилістичні особливості перекладу казок українською мовою (на матеріалі "Ірландських казок" Джозефа Джекобса)