Соціальна історія Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Анотація

Видання містить матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів зі спецкурсу «Соціальна історія Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.”, а також тематичний план навчальної дисципліни, перелік рекомендованої літератури, питання для самоперевірки, поточного та підсумкового контролю знань студентів

Опис

Ключові слова

демографічна характеристика, сім’я, професійна організація, соціальний конфлікт, соціальний розвиток, ранг, титул

Бібліографічний опис

Соціальна історія Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.: Посібник для практичних занять та самостійної роботи для студентів історичних факультетів / Упоряд. В. О. Куліков, М. В. Проценко. – Харків: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 63 с.