Діяльність військових фотокореспонденток: історія і сучасність (на прикладі Маргарет Бурк-Вайт і сучасних українських журналісток)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Маргарет Бурк-Вайт - перша військова фотокореспондентка, терміни “воєнна” та “військова” фотокореспондентика, воєнні фотокореспондентки, Кочетова Юлія, Кирган Світлана

Бібліографічний опис

Нагорна, Дарія Юріївна. Діяльність військових фотокореспонденток: історія і сучасність (на прикладі Маргарет Бурк-Вайт і сучасних українських журналісток) : кваліфікаційна робота студентки 5 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» / Д.Ю. Нагорна ; Науковий керівник Е.О. Цуріна. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 59 с.