Від редакції до редакції: суспільно-естетична парадигма трансформацій соцреалістичного тексту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Рассмотрен процесс адаптации авторского текста согласно официально санкционированной модели реальности на примере романа Ю. Яновского «Мир (Живая вода)».

Опис

Process of author’s text adaptation to the officially approved model of reality has been considered on the example of the novel Myr (Zhyva voda) by Y.Yanovskyj.

Ключові слова

Яновський, журнал "Вітчизна", "Жива вода" роман, соцреалістична критика, адаптація авторського тексту

Бібліографічний опис

Зеленська А.В. Від редакції до редакції: суспільно-естетична парадигма трансформацій соцреалістичного тексту / А.В. Зеленська // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 798. Сер.: Філологія. – Вип. 53. – С. 272 – 275