Интернет-форум «Украинской правды» как виртуальное сетевое сообщество

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядається феномен віртуальних мережевих спільнот, їхні риси, різновиди, роль у суспільстві. Зроблено висновок, що віртуальні мережеві спільноти є формою самоорганізації громадянського суспільства та можливим інструментом взаємодії між владою та громадянським суспільством, полегшують комунікацію і інтеграцію між представниками різноманітних соціальних груп. The paper is devoted to the phenomenon of network community, its features, types and social role. The conclusion is made that network community is a type of civil society’s self-organization and a possible way of interaction among power and civil society, it also facilitates communication between members of different social groups and their integration.

Опис

Шкребец Сергей Михайлович – старший преподаватель кафедры методов социологических исследований Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина

Ключові слова

виртуальное сетевое сообщество, сеть Интернет, Интернет-форум, виртуальная коммуникация

Бібліографічний опис

Шкребец С.М. Интернет-форум «Украинской правды» как виртуальное сетевое сообщество / Шкребец Сергей Михайлович // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №844. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 23. – С. 125 - 128