Система саморегуляции и удовлетворенность жизнью

Ескіз недоступний

Дата

2011-06-29T11:06:30Z

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті надані результати пілотажного дослідження взаємозв’язків системи саморегуляції з задоволеністю життям. Отримані дані дозволяють говорити о лінійних взаємозв’язках задоволеності життям і всіх розглянутих аспектів саморегуляції, а також свідчать про різну структуру системи саморегуляції при різному рівні задоволеності життям. Робиться висновок щодо плідності подальшого вивчення значення системи саморегуляції для благополуччя особистості. Ключові слова: позитивна психологія, система саморегуляції, задоволеність життям, особистісний потенціал, благополуччя особистості. Annotation Self-regulation System and Satisfaction With Life Results of pilot study of self-regulation system and satisfaction with life interrelations are presented in the article. Findings are saying about linear correlations between satisfaction with life and all examined aspects of selfregulation. Differences in self-regulation system structure were found between groups with different level of satisfaction with life. The conclusion is made that subsequent study of self-regulation system meaning for personal well-being is fruitful. Keywords: positive psychology, self-regulation system, satisfaction with life, personal potential, well-being of personality.

Опис

Ключові слова

особистісний потенціал, позитивна психологія, система саморегуляції, задоволеність життям, благополуччя особистості

Бібліографічний опис