Визначення сутності та принцип організації самостійної роботи з іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статі представлено підходи провідних науковців до визначення самостійної роботи. Розкрито основні принципи організації самостійної роботи студентів з іноземної мови: активність, індивідуалізація навчання, доступність, чіткість та визначеність завдань, наочність, систематичність та послідовність, зв’язок із життям тощо.

Опис

Prominent scientists’ definitions of the independent work are presented in the article. The main principles of students’ independent work organization in foreign languages (activity, individualization of training, intelligibility, precision and definiteness of tasks, demonstrativeness, consistency and sequence and others) are given.

Ключові слова

independent work, student, principles of independent work organization, самостоятельная работа, студент, принципы организации самостоятельной работы, самостійна робота, студент, принципи організації самостійної роботи

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2011, № 18