Проблеми екології візуального середовища урбосистем (на прикладі Ленінського району м. Харкова)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Екологічні проблеми, зазвичай, пов’язані з забрудненням повітря і води, з високим рівнем шумового та радіаційного забруднення, але ніколи при цьому не згадується такий екологічний фактор як візуальне середовище та його стан. Більше того, прийнято вважати, що все що нам потрібно – це чисте повітря, чиста вода і ми не опікуємося про те, на що дивимося. Візуальне середовище сучасних міст України суттєво впливає на стан здоров'я мешканців цих міст. Проведено дослідження стану візуального середовища Ленінського району м. Харкова і надані рекомендації поліпшення візуальних полів. Environmental problems are usually linked to air and water pollution, with high levels of noise pollution and radiation, but never at the same time mentions the environmental factor as a visual medium and its status. Moreover, it is assumed that all we need - it's pure air, clean water and we do not care about what we look. Visual environment of modern cities in Ukraine affects the health of the inhabitants of these cities. Conducted a study on the state of the visual environment of Leninsky district of Kharkov and made recommendations to improve the visual fields.

Опис

Ключові слова

відеоекологія, середовище, саккади, videoecology, visual environment, saccades, видеоэкология, визуальная среда, саккады

Бібліографічний опис

Кочанов Е.О. Проблеми екології візуального середовища урбосистем (на прикладі Ленінського району м. Харкова) / Е.О. Кочанов, І.Е. Кочанова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Екологія. – 2012. – № 1004, вип. 7. – С. 69–79.